#vrijheidvoorjou

Kijk en lees hieronder meer over de betekenis van het thema #vrijheidvoorjou, de vrijheidshelden van de discipelen, én wat mensen ervaren bij vrijheid.

 

TP Discipelen over hun vrijheidsheld

'Dit is mijn vrijheidsheld: Geoffrey uit Ghana. Hij werd als kind verkocht door zijn ouders en moest, als slaaf, werken in de visserij op Lake Volta...En het raakt mij dat zo'n jongen als Geoffrey, die eigenlijk door niemand gezien wordt, er niet voor kiest om slachtoffer te zijn maar er meteen voor kiest om iets goeds te doen.' Lees hier verder over Michaëls vrijheidsheld.

Jouw vrijheidsheld

Inspirerende verhalen van bekende en minder bekende helden als symbool voor vrijheid.

Bevrijd uit moderne slavernij

Wereldwijd leven er nog steeds mensen in slavernij. Zoals gezinnen die worden uitgebuit in steengroeves, kinderen die worden misbruikt voor webcams en vrouwen die worden verhandeld voor prostitutie. De organiatie International Justice Mission bevrijdt in 10 landen jaarlijks duizenden mensen uit onrecht, geweld en slavernij. Lees hier drie verhalen over die vrijheid.

Het thema #vrijheidvoorjou

Het thema van The Passion 2020 is #vrijheidvoorjou. Met dit thema staat The Passion dit jaar stil bij 75 jaar bevrijding. The Passion zal vanuit haar eigen verhaal invulling geven aan dit thema; vrijheid en liefde vormen de rode draad in het lijdensverhaal van Jezus. 

Partners van The Passion 2020

The Passion 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Bisdom Roermond, Kansfonds, IJM en de Protestantse Kerk Nederland.