Partners van The Passion 2020

We danken onze partners voor het mede mogelijk maken van The Passion 2020 in Roermond. Lees hier meer over hun link met The Passion en het thema #vrijheidvoorjou.

 

 

Kansfonds

Vrijheid voor jou. Dat is het thema van The Passion 2020 in Roermond. Het katholieke Kansfonds streeft als partner van The Passion vrijheid voor iedereen na. Vrijheid om te zijn wie je bent, ongeacht jouw situatie. Kansfonds steunt jaarlijks zo’n 500 initiatieven in Nederland die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Dit doen we ook in Roermond en omgeving. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften van betrokken medemensen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het kompas van het werk van Kansfonds is het katholiek sociaal denken. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. We leven namelijk in een maatschappij die veel van ons vraagt. Een maatschappij die van ons verlangt dat we een dak boven ons hoofd hebben, een inkomen en een sociaal netwerk. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Want wat als het even tegenzit? Wat als je het even niet meer overziet en niet alles zelf voor elkaar krijgt? Dan is het fijn als andere mensen naast je komen staan. Mensen die je helpen. Een arm om je heenslaan. Naar je luisteren. Mensen die jou de vrijheid geven om te mogen zijn wie je bent, ongeacht jouw situatie. Omdat je er mag zijn.

De Protestantse Kerk

Tijdens de Passion staat het verhaal van Jezus centraal. Een verhaal over liefde die sterker is dan de dood. Over de Zoon van God die mensen niet alleen laat staan, maar door Zijn lijden en sterven een ultieme daad van liefde deed. Hij zegt: ‘Je bent niet alleen’.

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Daarom ondersteunen wij The Passion van harte. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Dit verhaal blijft een bron waaruit we inspiratie en richting halen voor het leven van vandaag. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

De kerk is onderdeel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

International Justice Mission (IJM)

De Passion vertelt het verhaal van Jezus Christus, een verhaal van hoop, vrijheid en redding. Dit verhaal raakt het hart van International Justice Mission (IJM) www.ijmnl.org. Ons doel is namelijk om wereldwijd mensen uit onrecht, geweld en slavernij te bevrijden. Zoals gezinnen die worden uitgebuit in steengroeves in India, kinderen die worden misbruikt voor webcams in de Filipijnen en vrouwen die worden verhandeld voor prostitutie in Midden-Amerika en Oost-Europa.

IJM is wereldwijd actief in 10 landen, waar vanuit 17 kantoren gevochten wordt tegen onder andere gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen voor cyberseks. Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale autoriteiten bij het aanklagen van de misdadigers en helpt het overheden bij structurele verandering van samenlevingen, met als doel mensen in armoede te beschermen tegen geweld.

Bisdom Roermond

Het lijdensverhaal van Jezus Christus stopt niet op Goede Vrijdag. Zijn dood aan het kruis was niet het einde, want na drie dagen verrees Hij. Jezus heeft daarmee laten zien dat het leven sterker is dan de dood. Het was de vervulling van Zijn Blijde Boodschap dat God van ieder mens houdt en dat wij Zijn liefde mogen uitdragen in deze wereld. Het lijdensverhaal van Jezus is daarmee een universeel verhaal, waarin ieder mens de moeilijkheden uit zijn of haar eigen leven mag herkennen en tegelijkertijd de hoop mag putten op een betere toekomst. 

Het Bisdom Roermond vertegenwoordigt de rooms-katholieke geloofsgemeenschap, die van oudsher zeer verbonden is met de Limburgse samenleving. Onder leiding van bisschop Harrie Smeets proberen honderden priesters en diakens en duizenden lekengelovigen verdeeld over zo’n 300 parochies in Limburg hun geloof in die Blijde Boodschap van Jezus Christus uit te dragen in vieringen, in verkondiging, in concrete hulp aan mensen en in gemeenschapsopbouw.

The Passion is een uitstekende gelegenheid om veel mensen kennis te laten maken met de Blijde Boodschap van het evangelie.