Icon--npo Icon--npostart Icon--EO Icon--kroncrv Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--facebook Icon--twitter Icon--snapchat youtube Icon--instagram menu Icon--close Icon--whatsapp Terug share Icon--theme Icon--location Icon--clock arrow-down Icon--calendar

Partners van The Passion 2019

We danken onze partners voor het mede mogelijk maken van The Passion 2019 in Dordrecht. Lees hier meer over hun link met The Passion en het thema #jebentnietalleen

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘je bent niet alleen’.

Eenzaamheid hoort bij het leven. Heel veel mensen voelen zich eenzaam. Soms kun je daar iets aan doen. Vaak ook niet. Met #jebentnietalleen laten we met elkaar (omroepen KRO-NCRV en EO en partnerorganisaties) zien dat je ten diepste er nooit alleen voor staat, ook zul je dat soms wel zo voelen. 

We danken onze partners voor het mede mogelijk maken van The Passion 2019 in Dordrecht. Lees hier meer over wat zij met het The Passion en thema hebben!

Leger des Heils

Het Leger des Heils is partner van The Passion 2019 omdat dit evenement prachtig aansluit bij onze missie: het Evangelie van Jezus verkondigen en in Zijn naam mensen in nood helpen zonder enige vorm van discriminatie. De laagdrempelige manier waarop The Passion het lijdensverhaal van Jezus Christus vertelt, met als doel de bevrijding van mensen, past bij de manier waarop wij ieder dag opnieuw aan onze missie werken. 

Het Leger des Heils is een strijdende organisatie. We strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En we strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Het thema ‘Jij bent niet alleen’ past daar geweldig bij. Door de ander te zien in zijn/haar persoonlijke omstandigheden en nood, zijn we – met hulp van God – in staat passende oplossingen te bieden voor de zwaksten in onze samenleving. 

Het Leger des Heils verleent materiële en immateriële hulp aan iedereen die om wat voor reden dan ook een beroep op ons doet. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. God is nog altijd aan het werk in deze wereld, in en door mensen. Hij helpt ons om (de nood) van de ander te zien en op die manier kunnen we iets van God aan elkaar laten zien. 

Kansfonds

Je bent niet alleen. Dit is het thema van The Passion 2019 in Dordrecht. En tevens de leidraad in de missie van het katholieke Kansfonds, partner van The Passion. In onze missie staat omzien naar elkaar centraal, met de focus op kwetsbare mensen. Kansfonds steunt jaarlijks zo’n 500 initiatieven in Nederland die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Dit doen we ook in Dordrecht en omgeving. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften van betrokken medemensen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het kompas van het werk van Kansfonds is het katholiek sociaal denken. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar. Niemand leeft voor zichzelf is één van de uitgangspunten van het katholiek sociaal denken. We kunnen alleen iemand zijn omdat we ons verhouden tot een ander. Daarom zijn we als mens met elkaar verbonden. Samen zíjn we de samenleving en vormen we een vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omkijken. Iedereen heeft het recht om te ervaren dat je niet alleen bent.

De Protestantse Kerk

Tijdens de Passion staat het verhaal van Jezus centraal. Een verhaal over liefde die sterker is dan de dood. Over de Zoon van God die mensen niet alleen laat staan, maar door Zijn lijden en sterven een ultieme daad van liefde deed. Hij zegt: ‘Je bent niet alleen’.

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Daarom ondersteunen wij The Passion van harte. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Dit verhaal blijft een bron waaruit we inspiratie en richting halen voor het leven van vandaag. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

De kerk is onderdeel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Verus

The Passion verbindt gelovigen en ongelovigen rond het verhaal van Jezus. Het verhaal dat ook een inspiratiebron is voor veel christelijke en katholieke scholen. Samen met de 4.000 scholen die bij Verus zijn aangesloten zoeken we naar manieren waarop je een christelijke school kunt zijn in een samenleving die minder kerkelijk en meer spiritueel is.  

De periode tussen Pasen en Pinksteren is een periode van Hoop ondanks vele emotionele gebeurtenissen. De volgelingen van Jezus voelden zich soms vreselijk eenzaam. Denk aan de kruisiging, verraad en de Hemelvaart. Dat is ook herkenbaar in deze tijd, want we worden allemaal weleens geconfronteerd met leed, overlijden, buitensluiting of in de steek gelaten worden. Toch blijft er rotsvast vertrouwen in betere tijden en geeft Hoop je weer perspectief in de toekomst, want #jebentnietalleen.

Verus is partner van The Passion. Niet als eindpunt, maar als begin. Tussen Pasen en Pinksteren willen we op scholen denken over wat ons Hoop geeft. Iets doen voor een ander waardoor die weer Hoop krijgt. Met elkaar vieren dat er zoveel hoopvols gebeurt in de wereld en dat met elkaar delen. Vanaf het moment van The Passion werken we in een campagne toe naar de Dag van de Hoop op 6 juni. Dat doet Verus samen met de 4000 scholen, de EO, PKN, katholieke kerken en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Organisaties die hoopvolle verhalen willen delen zijn van harte welkom om ook aan te sluiten.