Partners van The Passion 2020

We danken onze partners voor het mede mogelijk maken van The Passion 2020 in Roermond. Lees hier meer over hun link met The Passion en het thema #vrijheidomtekiezen.

 

 

Kansfonds

Je bent niet alleen. Dit is het thema van The Passion 2019 in Dordrecht. En tevens de leidraad in de missie van het katholieke Kansfonds, partner van The Passion. In onze missie staat omzien naar elkaar centraal, met de focus op kwetsbare mensen. Kansfonds steunt jaarlijks zo’n 500 initiatieven in Nederland die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Dit doen we ook in Dordrecht en omgeving. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften van betrokken medemensen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het kompas van het werk van Kansfonds is het katholiek sociaal denken. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar. Niemand leeft voor zichzelf is één van de uitgangspunten van het katholiek sociaal denken. We kunnen alleen iemand zijn omdat we ons verhouden tot een ander. Daarom zijn we als mens met elkaar verbonden. Samen zíjn we de samenleving en vormen we een vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omkijken. Iedereen heeft het recht om te ervaren dat je niet alleen bent.

De Protestantse Kerk

Tijdens de Passion staat het verhaal van Jezus centraal. Een verhaal over liefde die sterker is dan de dood. Over de Zoon van God die mensen niet alleen laat staan, maar door Zijn lijden en sterven een ultieme daad van liefde deed. Hij zegt: ‘Je bent niet alleen’.

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Daarom ondersteunen wij The Passion van harte. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Dit verhaal blijft een bron waaruit we inspiratie en richting halen voor het leven van vandaag. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

De kerk is onderdeel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Bisdom Roermond

Informatie volgt.

IJM

Informatie volgt