Henk-Jos van Leeuwen

"Het thema van The Passion #jebentnietalleen is voor mij een radicale boodschap om solidair te zijn met mensen die lijden. Ik werk Bij Bosshardt van het Leger des Heils, een huiskamer van en voor de buurt in Dordrecht. In mijn werk loop ik samen met mensen op die het soms even niet meer zien zitten en waarvan de problemen te groot lijken om op te lossen. Door mee te lopen en het kruis te dragen laat ik zien dat ik ook echt doe wat ik geloof.

 

'Door het kruis te dragen laat ik zien dat ik echt doe wat ik geloof'

Kruisdragen symboliseert voor mij deels God die middenin het lijden komt, in de nood, eenzaamheid, verdriet. Geen utopisch verhaal ver weg, maar juist God die heel dicht bij komt op plekken waar het nodig is, zelfs in Dordrecht. Op aarde is het niet altijd een pretje, niet alles is op te lossen, Je moet het uithouden met het lijden. Jezus loste ook niet alles op, maar kwam er midden in. 

Op geen enkele manier staat het dragen van het kruis tijdens The Passion in verhouding met het lijden dat Jezus doormaakte. Jezus werd solidair met het lijden in deze wereld. We hebben de utopie dat we zelf alle problemen op kunnen lossen. Maar met Pasen klinkt een ander verhaal: God die naast ons komt staan, met ons mee lijdt, ons een nieuw perspectief geeft en moed en hoop om vol te houden. 

'Jezus loste niet alles op, maar kwam middenin het lijden'

Ik waardeer het dat er in deze tijd een evenement is waarin de kern van het christendom getoond wordt, zo midden in de stad. Ik ben zelf altijd wat voorzichtiger, ik probeer meer door daden te laten zien waar ik voor sta. Maar dit is een mooie kans om Pasen duidelijk neer te zetten. Want het is niet alleen een mooi, licht verhaal. Het dragen van het kruis is ook een symbool van samen de schouders eronder te zetten, en iets van Gods licht in deze wereld laten zien. We dragen ons kruis samen en weten dat Jezus ons voorging. Dat helpt mij als Hoopgever om hulp te geven.

'Van binnen weet ik ten diepste dat God me kent'

Of je nou gelooft of niet, samen leven is belangrijk. Mensen ontmoeten in het leven van alledag vind ik belangrijk. Niet langs elkaar heen leven en wat van elkaar vinden. Maar elkaar proberen te ontmoeten en te begrijpen. Ieder mens in Dordrecht heeft zijn eigen verhaal. Ik vind het altijd mooi die verhalen te horen en te luisteren en erachter te komen dat je veel in elkaar herkent: elk mens heeft behoefte om gezien te worden, iemand je kent. Van binnen weet ik ten diepste dat God me kent. Ik geloof dat God alle mensen heeft gemaakt en dan zie ik in ontmoetingen in die anderen ook iets van God terug. In deze maatschappij zie je dat mensen elkaar niet meer ontmoeten en iedereen in een eigen wereldje loopt.

Daarom geloof ik ook heel erg in Bij Bosshard, waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar ontdekken. Dat ze bijvoobeeld beiden van schaken houden, van lezen of praten over politiek of muziek. We praten ook over geloven, pijn, eenzaamheid. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Dordrecht stijgt nog steeds. Die mensen zijn allemaal alleen en ik geloof niet dat dat goed is. Juist Jezus koos ervoor om die eenzaamheid op te zoeken. Die droeg in zijn eentje het lijden van de wereld, dat is de ultieme eenzaamheid. Dat hoeven wij niet door te maken. Maar God roept ons op er te zijn voor de ander." 

 

Naast het werk Bij Bosshardt werkt Henk-Jos als predikant, buurtpastor en jongerenwerker

 

 


Delen op