Bibel yn gewoan Frysk uitgedeeld op 13 april

Het bijzondere verhaal van Jezus was al in gewoon Nederlandse bijbels beschikbaar, maar nu is er ook eentje in 'gewoon' Fries, de moedertaal van de Friezen. Tijdens The Passion, dit jaar in Leeuwarden, zal het lijdensverhaal in het 'gewoan Frysk' worden uitgedeeld aan de bezoekers.

De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Burgum. En het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: in gewoon Nederlands en ‘gewoon’ Fries.

'We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in kerken zal raken", zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Bibel yn gewoan Frysk

De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van het Liudger College in Burgum hebben de vertaling gemaakt onder zorgvuldige supervisie van docenten en diverse externe deskundigen.

Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus wordt uitgedeeld op het Wilhelminaplein tijdens The Passion. Het boekje is daarnaast beschikbaar voor kerken en scholen.


Delen op