Icon--npo Icon--EO Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--facebook Icon--twitter Icon--snapchat youtube Icon--instagram menu Icon--whatsapp Terug share Icon--theme Icon--location Icon--clock arrow-down Icon--calendar

Leeuwarden

Organiseer je een The Passion-avond? Kijk je samen op een groot scherm? Of gebruik je The Passion in een viering, bij je jeugdclub of elders? Meld je activiteit aan voor een plek op onze website!

Aanmelden activiteit

Aanmelden activiteit

The passion kijken en proeven

, 19:00

Kom gezellig de passion live kijken op groot scherm en geniet daarbij van heerlijke hapjes.

Kleine kerkstraat 41, Leeuwarden
Meer informatie →

Eten en beleven

, 17.00

Huize Kwast serveert 13 april "Het laatste avondmaal". Een biefstuk met brood, salade met ei en kruiden en een appelcompote met kaneel voor €10,-. Tevens is 'The passion' bij ons op groot scherm te beleven.

Nieuwestad 75, Leeuwarden
Meer informatie →

The Passion van RKbs De Sprong

, 's middags

Wij, de kinderen van RKbs de Sprong uit Leeuwarden gaan op witte donderdag onze eigen Passion opvoeren. Elk jaar voeren wij de paasviering op in een ander jasje en dit jaar was the Passion onze inspiratiebron. In de week van Sinterklaas hebben we audities gehouden om de rollen te verdelen, begin januari hebben de kinderen de liedjes ingezongen. De filmopnames zijn voltooid en de montage is afgerond. Nu wordt er hard gerepeteerd voor het live gedeelte en knutselen de kinderen uit groep 8 een enorm kruis wat de kleuters mogen gaan versieren. Nog twee weken intensief oefenen.... wij hebben er zin in!

Idzerdastins 63, Leeuwarden
Meer informatie →

Gebedswandeling

, 08.00 uur

Gebedswandeling door de binnenstad met zoveel mogelijk christenen, om daar ter plekke te bidden voor de tocht van het kruis en voor alle plekken waar The Passion gaat plaatsvinden.

Societeit Vox, Nieuwesteeg 1, Leeuwarden
Meer informatie →

Passion in Silence - Stil wurde

, Aanvang 12.30, waarbij om elk halve uur een andere meditatie-moment is. Om 19.30 uur is er een afsluitende versper.

Het passieverhaal van Jezus raakt onderwerpen aan uit ons eigen leven: lijden, eenzaamheid, toewijding, liefde en compassie. Voorafgaand aan de Passion is er op 7 april elk halve uur gelegenheid om te mediteren rond een tekst, beeld en/of muziek. Het eerste meditatie-moment is om 12.30, daarna 13.30, 14.30 enz. Om 19.30 uur is er een afsluitende versper. De meditaties worden verzorgd door een achttal predikanten aangesloten bij Vacare (platform voor meditatief leven). Tussen de meditaties is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee en gesprek. Ook kan men in stilte zitten en/of een kaarsje branden. 12.00 uur: deur open 12.30 uur: Tjitske Hiemstra ‘Het kruisgebaar; gebaar van liefde’ Wachet und betet... 13.30 uur: Piet Nijssen Want bij U is de bron van leven... Meditatie bij beeld “de danseres” van Ernst Barlach 14.30 uur: Joke Baaij ‘Betrokken langs de weg’ 15.30 uur: Bernard Keizer ‘Liedmeditatie rond lied 556 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen' 16.30 uur: Tytsje Hibma ‘Uittocht - Lectio divina rond Psalm 114’ 17.30 uur: Garda Meerdink ‘Meditatie, stilte en muziek’ 18.30 uur: Saskia Leene ‘Latifa-gebed. Met eenvoudige woorden en gebaren stil staan bij je eigen weg’. 19.30 uur: Wilma Tiemersma: Afsluitende vesper Voor meer informatie: www.geloven058.nl

Doopsgezinde Kerk en Oergong (Huis van Bezinning en Bezieling) Wirdumerdyk 18, Leeuwarden, Leeuwarden
Meer informatie →

Deel het evangelie bij The Passion

, 16.00 uur

The Passion in Leeuwarden: een schitterende kans om het evangelie te delen! Dat kan nu heel concreet. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt 5000 boekjes beschikbaar met het lijdensverhaal uit Matteüs in twee talen: Fries en Nederlands. Deze boekjes zijn bij The Passion op 13 april gratis te krijgen op en rond het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Het NBG zoekt nog mensen die het evangelie helpen uitdelen. De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De Friese vertaling Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus, heeft net als de BGT korte, begrijpelijke zinnen. De boekjes worden uitgedeeld op en rond het Wilhelminaplein/Zaailand vóórdat The Passion begint: vanaf 16.00 uur tot 18.30 uur. Wil jij helpen om deze boekjes uit te delen op donderdag 13 april? Geef je op bij Mark Koelewijn, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap. E-mail: [email protected], telefoon: 06- 212 876 76.

Wilhelminaplein/Zaailand, Leeuwarden

Napraten en kaars aansteken

, Aansluitend aan The Passion

Na The Passion is er gelegenheid om in de Bonifatiuskerk een kaarsje aan te steken en/of na te praten over The Passion.

Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

TV-uitzending in Franciscuszaal

, 20.30 uur

In de Franciscuszaal kan er gezamenlijk gekeken worden naar The Passion.

Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

TV-uitzending in De Schakel

, 20.00 uur

De PKN wijkgemeente Camminghaburen zet de deuren van haar kerkelijk centrum De Schakel wagenwijd open voor doven en slechthorenden, rolstoelers en andere mensen die om wat voor reden dan ook de Passion op het Zaailand niet mee kunnen of willen maken, door de tv-uitzending binnen live op groot scherm te projecteren met zowel een doventolk als ondertiteling. Vervoer vanaf adressen in de wijk Camminghaburen alsook vanaf het treinstation Camminghaburen naar kerkelijk centrum De Schakel en weer terug wordt op verzoek geregeld. Verzoeken voor vervoer worden verzameld door: Hans Stienstra, E: [email protected] Rolstoelvervoer wordt geregeld door Harry van der Snee, telefoon 06-24226648, E: [email protected] De zaal gaat open om 20:00 uur, toegang is gratis. De tv-uitzending begint om 20:30 uur. Na afloop is er in ruimte voor ontmoeting en nagesprek. Voorafgaand aan deze happening is er in De Schakel een korte Witte-donderdag-viering aanvang 18:30 uur.

Havingastate 7, Leeuwarden
Meer informatie →

Witte Donderdagviering

, 18.30 uur

Witte Donderdagviering in kerkelijk centrum De Schakel

Havingastate 7, Leeuwarden
Meer informatie →

Witte Donderdagviering

, 18.00 uur

Witte Donderdagviering met aansluitend stille wake tot 23.00 uur , met elk half uur een korte tekst en muziek

Harlingerstraat 26, Leeuwarden
Meer informatie →

Rondleiding staties en kerk

, 12.00 uur

Rondleidingen langs de kruiswegstaties en rondleiding door de kerk, Tevens is er voor een ieder koffie/thee en aan het eind van de middag worden er broodjes geserveerd.

Bonifatiusplein 21, Leeuwarden
Meer informatie →

Gebedswandeling

, 8.30 uur

Gebedswandeling door de binnenstad met zoveel mogelijk christenen, om daar ter plekke te bidden voor de tocht van het kruis en voor alle plekken waar The Passion gaat plaatsvinden. Mail voor meer informatie naar [email protected]

-, Leeuwarden
Meer informatie →

Passion in Silence - Stil wurde

, 12.00 uur

Het passieverhaal van Jezus raakt onderwerpen aan uit ons eigen leven: lijden, eenzaamheid, toewijding, liefde en compassie. Voorafgaand aan de Passion is er op 7 april elk halve uur gelegenheid om te mediteren rond een tekst, beeld en/of muziek. Het eerste meditatie-moment is om 12.30, daarna 13.30, 14.30 enz. Om 19.30 uur is er een afsluitende versper. De meditaties worden verzorgd door een achttal predikanten aangesloten bij Vacare (platform voor meditatief leven). Tussen de meditaties is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee en gesprek. Ook kan men in stilte zitten en/of een kaarsje branden.

Wirdumerdyk 18, Leeuwarden

The Passion & The Action: in een actie rond Lijden en Opstanding

, 9.30 - 11.30 uur

165 leerlingen van ROC-Friese Poort en Beijers Naudé staan naast het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus ook stil bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En: zij komen in contact met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion! Wij willen meegeven dat het verhaal van de Goede Week en Pasen ook perspectief geeft op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop, en of je nu jong bent of oud ieder kan daarin een taak hebben. Deze activiteit wordt georganiseerd door: Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, i.s.m. Solidair Friesland

Diverse kerken in Leeuwarden, Leeuwarden
Meer informatie →

Pre Passion Event

, 20.00 uur

Cabaretier Ruurd Walinga houdt een Pre Passion Event in theater De Bres achter de Harmonie. Op de vrijdagavonden in maart (24 en 31 maart) komt hij met een avondvullend programma vanaf 20.00 uur. De cabaretshow is een opwarmer voor The Passion. Voor mensen die amper op de hoogte zijn van het lijdensverhaal van Jezus is de show een plezierige 'stoomcursus voor dummies'. Voor gelovigen die menen alles al te weten over het christelijk geloof is het cabaretprogramma een verrassende 'koude douche'.

Schoolstraat 4, Leeuwarden
Meer informatie →

Pre Passion Event

, 20.00 uur

Cabaretier Ruurd Walinga houdt een Pre Passion Event in theater De Bres achter de Harmonie. Op de vrijdagavonden in maart (24 en 31 maart) komt hij met een avondvullend programma vanaf 20.00 uur. De cabaretshow is een opwarmer voor The Passion. Voor mensen die amper op de hoogte zijn van het lijdensverhaal van Jezus is de show een plezierige 'stoomcursus voor dummies'. Voor gelovigen die menen alles al te weten over het christelijk geloof is het cabaretprogramma een verrassende 'koude douche'.

Schoolstraat 4, Leeuwarden
Meer informatie →

The Action

, 12:30 uur

THE ACTION The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om jou – jongere tussen de 14 en 30 jaar - ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En, om jou in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jij kunt wat doen! Je bent welkom in de Dominicuskerk. Na kennismaking staan we in een kerk stil bij het lijdens- en opstandingverhaal van Jezus. Vervolgens ga je in kleine groepjes op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie of werkgroep. Daar maak je actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Na afloop volgt een verwerking van de ervaringen en sluiten we af met een maaltijd. Geef je snel op ([email protected]), er is plaats voor 50 jongeren.

Harlingerstraat 26 (Dominicuskerk), Leeuwarden
Meer informatie →

The Action

, 18.00 uur

THE ACTION The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om ook jongeren stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En… om jongeren in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jongeren kunnen wat doen! Studenten van de hogescholen kunnen donderdagavond 23 maart meedoen aan The Action, mede georganiseerd door Navigators Studentenvereniging. In groepjes ga je naar een kerk om stil te staan bij het lijdens- en opstandingverhaal van Jezus en vervolgens ga je op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie. Daar maak je actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Meer info over programma of opgave: [email protected], er is plaats voor 50 studenten.

Nieuwesteeg 1 (VOX), Leeuwarden
Meer informatie →

The Action

, 09.30 uur

THE ACTION The Passion komt naar Leeuwarden! Voor Solidair Friesland en de Titus Brandsmaparochie een goede gelegenheid om ook jongeren stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En… om jongeren in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jongeren kunnen wat doen! In totaal 170 leerlingen Havo/VWO en ROC kunnen vrijdagochtend 24 maart meedoen aan The Action. In groepjes gaan jongeren naar een kerk om stil te staan bij het lijdens- en opstandingverhaal van Jezus. Vervolgens gaan zij op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie. Daar maken jongeren actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. De ervaringen worden op school verwerkt in een presentatie. Meer info over programma: [email protected]

Bonifatiusplein 21, Leeuwarden
Meer informatie →

The Action

, 12:30 uur

The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om jou – jongere tussen de 14 en 30 jaar - ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En, om jou in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jij kunt wat doen! Je bent welkom in de Dominicuskerk. Na kennismaking staan we in een kerk stil bij het lijdens- en opstandingverhaal van Jezus. Vervolgens ga je in kleine groepjes op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie of werkgroep. Daar maak je actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Na afloop volgt een verwerking van de ervaringen en sluiten we af met een maaltijd. Geef je snel op ([email protected]), er is plaats voor 50 jongeren.

Harlingerstraat 26 (Dominicuskerk), Leeuwarden
Meer informatie →

Passion Diner

, 18.00

Samen eten & drinken en een goed gesprek

Nieuwestad 1, Leeuwarden
Meer informatie →