dag 9

Tot het bittere eind

Mensen die trouwen beloven elkaar om er te zijn in voor- en tegenspoed. Petrus had het heel moeilijk in tijd van tegenspoed, toen het anders liep dat hij had kunnen verwachten.

Lees verder

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. – Uit: Lucas 22:59-61

In de volgende overdenking zie je een video van Nathanaël. Hij is leerling van Jezus geworden en doet dat vol overgave. Hij wordt echt geraakt door wat Jezus zegt en kijkt vol spanning uit naar wat komen gaat.

Maar Jezus’ missie is anders dan de leerlingen zich hadden kunnen voorstellen. Zijn invulling van de rol Messias (verlosser) blijkt anders dan ze hadden verwacht. Hij wordt op het laatst gevangen genomen en uiteindelijk zelfs gekruisigd.

Hij vraagt zijn leerlingen ook in moeilijke tijden hem te volgen. We ontmoeten Petrus, een andere (bekende) leerling. Hij was een gewone visser, maar hij wordt de belangrijkste leider van de kerk. Hij huilt omdat hij Jezus in de steek gelaten heeft. Hij huilt omdat het leven en de verwachtingen ervan anders zijn dan verwacht.