dag 3

Ook succesvolle mensen volgen Jezus

Mensen die succesvol lijken, hebben vaak ook grote levensvragen. Jezus had ook volgelingen uit hogere klassen van de samenleving.

Lees verder

Ook succesvolle mensen volgen Jezus

De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouwen van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Suzanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. – Uit: Lucas 8:1-3

Al vanaf het begin trekken succesvolle mensen met Jezus mee. Er wordt wel eens gedacht dat alleen arme, ongelukkige, onderdrukte mensen hem volgden. Die veel te winnen hebben. Maar er waren ook mensen die veel te verliezen hadden.

Mensen die succesvol lijken, worstelen net zo veel met grote vragen, als mensen die van buiten minder succesvol overkomen. Soms zelfs meer, omdat ze er meer ruimte voor hebben in hun hoofd. Jezus is voor iedereen gekomen.