dag 20

Niet meer de schijn ophouden

We kunnen lang doen alsof we iemand zijn die we eigenlijk niet zijn. Jezus prikt hier doorheen. Niet iedereen vindt dat leuk.

Lees verder

‘Weet dat velen in Israel door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.- Uit: Lucas 2:31

Mensen kunnen lang de schijn ophouden. Net doen of ze de perfecte vader of moeder zijn. De volmaakte vriend. De geniale student. En dan opeens: bam, het hele masker verbrokkelt. En wat erachter tevoorschijn komt, is niet zo fraai.

Dat moment, daar gebeurt iets van Jezus. Jezus ontmaskert. Waar hij verschijnt, blijkt hoe mensen echt in elkaar zitten. Dat kun je ook omdraaien: waar schone schijn heerst, ook al is het in een kerk of bij iets dat heel gelovig overkomt – daar is Jezus blijkbaar niet.

Dit werd al over Jezus gezegd toen hij als kind in de tempel werd gebracht door zijn ouders. Door Simeon, een oude man die al heel lang uitkeek naar Jezus en hem zelfs herkende in een kind.